Obowiązki rodziców chrzestnych Dodaj do ulubionych

Zgodnie z historią chrześcijaństwa rodzice chrzestni są przewodnikami w wierze małego człowieka, którego rodzice przynoszą do kościoła, by zmyć z niego grzech pierworodny.

travis manley photoxpress.com travis manley photoxpress.com

Zasady wyboru rodziców chrzestnych oraz ich obowiązki precyzuje kodeks prawa kanonicznego, nie oznacza to, że rodzice chrzestni zawsze doskonale wiedzą, jaki status ma ich osoba w nowopowstałej rodzinie.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym

Rodzicem chrzestnym wedle zaleceń prawa kanonicznego może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, jest katolikiem, przyjęła sakrament Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą. O ile jednak większość tych warunków spełnia każdy wychowany w katolickiej wierze, o tyle ocena tego ostatniego jest dla rodziców trudnym zadaniem. Niestety wielu rodziców zastanawiając się na wyborem rodziców chrzestnych dla swojego dziecka kieruje się raczej czynnikami praktycznymi niż wiarą, stąd często sami rodzice chrzestni skłonni są bagatelizować duchowy wpływ pełnionego przez siebie stanowiska na rozwój dziecka.

Kompetencje w świetle nauk kościoła

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym są współcześnie utożsamiane bardziej z zaspokajaniem potrzeb materialnych dziecka, aniżeli jego wychowaniem w wierze. Wielu rodziców, chrzcząc swoje dziecko bierze pod uwagę bardziej własne stosunki z przyszłymi rodzicami chrzestnymi czy ich status materialny aniżeli ich realne możliwości pomocy w wychowaniu.

Bycie rodzicem chrzestnym to nie kwestia prestiżu, ani obowiązek obdarowywania dziecka drogimi prezentami, to wzięcie na siebie współodpowiedzialności za wychowanie dziecka na dobrego człowieka. Mimo iż obowiązek doboru chrzestnych spoczywa na rodzicach, wybór ten musi zostać potwierdzony przez księdza. Ponieważ rodzice chrzestni będą odpowiadać za wychowanie w wierze, powinni być wzorem cnót chrześcijańskich, czyli praktykującymi katolikami, nie zaś bezrefleksyjnie odwiedzającymi kościół osobami ochrzczonymi.

Naturalnie istotną częścią sakramentu chrztu jest odpowiednie uczestnictwo w samej uroczystości, jednak w porównaniu z obowiązkami duchowymi, jest to najłatwiejsza i dość bezproblemowa część obowiązków chrzestnego. Najważniejsze jest podejście do samego sakramentu, kościół uczula rodziców, by nie traktowali chrztu zbyt formalnie. Chrzest bowiem nie należy się nikomu automatycznie, obietnicę przygotowania do godnego życia chrześcijanina biorą na siebie rodzice i biologiczni i chrzestni. Skuteczność przyjęcia sakramentu zależy od Boga i tylko on jest w stanie ocenić nasze do niego przygotowanie, chrzest wymaga więc zaangażowania i współpracy ze strony rodziców chrzestnych.

Oceń:
Podziel się:

Wasze komentarze i dyskusje

Nie ma jeszcze komentarzy.

Z punktu do punktu