Becikowe - komu się należy Dodaj do ulubionych

Becikowe jednorazowe świadczenie, którego otrzymanie nie zależy od sytuacji materialnej rodziny. Aby dostać becikowe wystarczy przedstawić w urzędzie gminy odpowiednie dokumenty potwierdzające urodzenie dziecka i zaświadczenie lekarskie potwierdzające jedno wykonane w czasie ciąży badanie.

Andrey Kiselev photoxpress.com Andrey Kiselev photoxpress.com

O becikowe mogą ubiegać się nie tylko matka czy ojciec, ale również opiekun prawny dziecka. Jeśli o becikowe ma zamiar ubiegać się opiekun faktyczny, musi wcześniej wystąpić do sądu o przysposobienie dziecka. Wypłata becikowego leży w obowiązkach urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej, który na zlecenie gminy prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie różnych świadczeń rodzinnych. Gminą odpowiedzialną za wypłatę becikowego jest ta, będąca miejscem zamieszkania rodzica.

Jak ubiegać się o becikowe

By móc ubiegać się o becikowe, należy przede wszystkim złożyć w odpowiednim urzędzie gminy podanie o przyznanie becikowego. Niektóre gminy opracowały wzór takiego oświadczenia, który znaleźć można na stronach internetowych urzędu, wystarczy je wydrukować, wypełnić i złożyć w urzędzie. W przypadku braku odpowiedniego wzoru opiekun składa po prostu podanie o przyznanie becikowego.

W obu przypadkach przy składaniu wniosku konieczne będzie dołączenie do niego dodatkowych dokumentów. Są nimi:
  1. dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek o przyznanie becikowego
  2. skrócony akt urodzenia dziecka, który wystawia urząd stanu cywilnego w miejscu, gdzie dziecko przyszło na świat
  3. oświadczenie osoby ubiegającej się o becikowe, że inne osoby, którym też becikowe mogłoby zostać wydane jeszcze się o te pieniądze nie ubiegały (dodatkowe oświadczenie będzie wymagane, jeśli jeden z rodziców przebywa za granicą, jest ono potrzebne by móc stwierdzić, że drugi rodzic nie pobierał tego świadczenia za granicą)
  4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że zostało przeprowadzone w trakcie ciąży przynajmniej jedno badanie lekarskie, takie zaświadczenie może dostarczyć nie tylko lekarz, ale i położna. Jedynymi osobami, które zwolnione są z obowiązku dostarczenia tego dokumentu są prawni lub faktyczni opiekunowie dziecka.
Oceń:
Podziel się:

Wasze komentarze i dyskusje

Nie ma jeszcze komentarzy.

Z punktu do punktu